Tuesday, June 28, 2016

Veekoo-Tirronen

Veekoo-Tirronen perustettiin Turussa vuonna 1931 jatkamaan samana vuonna lopetetun Vähittäiskauppiaiden Oy:n toimintaa (1, 2). Veekoo oli alun perin Vähittäiskauppiaiden Oy:n kahvin tuotemerkki, jonka käyttöä Veekoo Tirronen jatkoi (2). Yritys pysyi varsinkin sotien jälkeen paikallisena pienpaahtimona, ja lähteestä riippuen joko vuonna 1960 tai 1961 Keskon omistukseen siirtynyt paahtimo lopetettiin (1, 2). Itseltäni löytyvät seuraavat yrityksen peltipurkit:
Lähteet

1. Andersson, M. (2005). Kupillinen kahvia? Jyväskylä: Gummerrus.
2. Sipilä, J. (2007). Yhä jalompaa kahvijuomaa! : Suomen kahvi- ja vastikepaahtimot sekä sikuritehtaat. Helsinki: Edita.

No comments:

Post a Comment